Veri, bilimsel bir araştırmanın temelini oluşturur. Araştırma yapılırken ilgili konu ile ilgili gerekli bilgiler toplanır ancak bu bilgilerin verilerden elde edilen bilimsel gerçekliklerle desteklenmesi, araştırmanın güvenirliğini de doğrulayacaktır. Veriler çok çeşitli yöntemlerle elde edilebilir. Bu yöntemler arasında ölçüm, sayım, deney, gözlem ve araştırma yöntemleri bulunur. Eğer verilerin sayısal bir değeri varsa nicel, sayısal bir değeri yoksa nitel veriler adını alırlar.

Ana kütle içinden konu ile ilgili gerçekçi yöntemlerle seçilen örneklemden elde veriler, istatistiki yöntemlerde değerlendirilir, analiz edilir ve yorumlanır. Veri analizi sürecinde istatistiksel yöntem ve tekniklerin uygulanması, bilgisayarın hayatımızda olmadığı dönemlerde, özellikle sosyal konular dışında araştırma yapan bilim insanları için aynı zamanda teorik istatistik bilgisi gerektiren bir aşama olup, en az araştırmanın kendisi kadar uzun bir zaman almaktaydı. Ancak günümüzde konu ile ilgili geliştirilen istatistiki programlar sayesinde veri analiz süreci oldukça kısalmıştır. Tüm dünyada geçerliliği kabul edilen veri analiz programı SPSS veri analiz hizmetleri, çok çeşitli istatistik analiz yöntemleri ile ham verilerin işlenerek bilimsel araştırmaların hatasız sonuçlar elde etmesini sağlayan bir paket programdır. SPSS programını kullanmak kolay olsa da, sadece program bilgisi bilimsel araştırmanız için yeterli değildir.

Veri toplandıktan sonra, hangi analiz yöntemi ile değerlendirileceği önem kazanır, çünkü verileri toplarken kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlerin yapısı incelenerek bu doğrultuda en doğru analiz yönteminin uygulanması gerekir. SPSS de ise uygun analiz yöntemini belirlemek için temel kriter; toplanan verilerin türüdür. Veri analiz yöntemleri; parametrik veriler için kullanılan analiz yöntemleri ve parametrik olmayan veriler için kullanılan analiz yöntemleri olarak ikiye ayrılır. Parametrik veriler için Varyans analizi, T testi, Pearson korelasyonu gibi analiz yöntemleri kullanılırken parametrik olamayan veriler için Ki Kare testi, Spearman korelasyonu gibi analiz yöntemleri uygulanması gerekir. Yani SPSS veri analiz yaparken mutlaka profesyonel SPSS hizmetleri almanız gerekecektir.

Bu aşamada SPSS veri analiz hocaları ile profesyonel SPSS danışmanlık hizmetleri veren firmamız, size yardımcı olacaktır. Kaliteli SPSS hizmetleri uzman akademisyenlerimizden detaylı bilgi almak isterseniz bize ulaşmanız yeterlidir.