Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için 7/24 bizi arayabilirsiniz.

Bilimsel bir araştırmada ileri sürülen tezin doğrulanması için istatistiksel verilerle de desteklenmesi gerekir. Bu veriler, saha çalışması yapılarak toplanır ve analiz edilerek, değerlendirilir. Saha çalışmasında kullanılan veri toplama yöntemleri arasında bilimsel ve akademik çalışmalar için en bilinen yöntem ise anket yöntemidir. Anket yöntemi ile gözlemin yetersiz kaldığı durumlarda soru sorarak, araştırılmak istenilen konuya ilişkin istenilen sayıda veri elde edilir. Anket çalışmasında, örneklem kitle esas alınarak ana kütle üzerinde insanların yaklaşımları ve davranışları tanımlanarak karşılaştırılır ve sonuçlar yorumlanır. İnsanlara soru sorarak çok sayıdaki konuda bilgi edinmek mümkündür.

Posta ile telefon ile yüz yüze görüşerek ve internet üzerinden anket çalışmaları yapılmaktadır. Bunlardan posta ile anket yöntemi, geri dönüşün çok az sağlanabilmesi sebebiyle pek kullanılmamaktadır. Yüz yüze anket yönteminde ise, örneğin siyasi konularla ilgili bir anket yapılıyorsa dürüst cevaplar alınamayabileceği unutulmamalıdır. Günümüzde anket çalışmalarında sıklıkla kullanılan yöntemler telefon veya internet üzerinden yapılan anketlerdir.

Veri anket çalışmalarında dikkat edilmesi gereken, araştırmanın konusuna yönelik ve tarafsız anket soruları hazırlanması gerektiğidir. Anket soruları hazırlarken; bireylerin anlayacağı ve şüpheye düşmeyeceği şekilde hazırlanmalı, çok fazla sayıda olmamalı ve araştırmaya katılan insanları sıkmamalı, olumlu ve olumsuz sorular ile kapalı veya açık uçlu sorular belirlenmeli, anket soruları cevaplanırken kişinin yanında etkileneceği kişiler olmamalı, anket sorularının cevapları birbirine çok yakın  olmamalı ve en önemlisi anketin uygulanacağı kişiler rastgele seçilmelidir. Burada rastgele seçim yapılırken, örneklem kitleye bağlı kalınmalıdır.

Elde edilen anket cevapları, sonuçları dünyaca kabul gören SPSS analiz programına girilir. SPSS veri anket çalışmaları başlığı altında, SPSS uzmanları tarafından girilen bu veriler hiç hatasız girilmeli ve eksik veya uç veriler araştırmada kullanılmamalıdır. SPSS akademik hizmetler sunan firmamız, araştırmanız ile ilgili doğru anket sorularının tasarımında, veri girişi ve düzenlemesinde, analiz ve raporlanmasında araştırmanızın en doğru sonuçlara ulaşması için yardımcı olacaktır. SPSS profesyonel hizmetler ile firmamız uzman akademik kadrosu ve SPSS uygun fiyat hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.