Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için 7/24 bizi arayabilirsiniz.

SPSS saha çalışmaları, araştırma konusuna yön verecek bilgi ve bulguların, anket yöntemine dayanarak toplanması sürecidir. Bu süreçte öncelikle araştırmaya konu olacak kitle belirlenir ve bu kitlenin; sosyal demografik verileri, ilişkileri, görüşleri gibi unsurlar, anket sonuçlarını yorumlamak için kullanılır.

SPSS istatiksel analizleri, bilgisayar programı aracılığıyla gerçekleşir. Ölçüm işlemlerinde oldukça hızlı ve doğru veriler sunmasından dolayı SPSS, en yaygın tercih edilen yazılımlar arasındadır. Firmamızın profesyonel bir yaklaşım içerisinde sunduğu SPSS saha çalışmaları hizmeti, tüm analizleri parametrik ve nom parametrik grup altında toplayarak karşılaştırma yapar. Homojen bir istatistik verisi elde etmek için tüm kriterler incelenir.

SPSS Kullanım Alanları

SPSS saha çalışmaları, istatiksel analiz için farklı alanlarda tercih edilebilir. Bu kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

Güvenli ve hızlı çözümler sağlayan pazar araştırması; sosyal bilimler, sağlık bilimleri, fen bilimleri, eğitim bilimleri gibi alanlarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Çeşitli kurum ya da kuruluşların etkinliklerini değerlendirme aşamasında, istenen çözümleri ortaya koyar. Bu program aracılığıyla elde edilen raporda, tüm detaylara yer verilir.

SPSS ile Neler Yapılır?

SPSS çalışmalarında konuya esas analizler, işlevsel şekilde hazırlanır. Sonucunda ise standart sapma ya da medyan değerleri kapsamında frekans analizi yapılır. Temel analizlerin işlenmesi sırasında tüm veriler, Excel benzeri bir görünümle sunulur. Genel olarak SPSS ile şunlar yapılabilir:

Birçok istatistiksel veri, SPSS hizmetiyle hazırlanabilir. Son derece karmaşık analizler bile SPSS sayesinde kolayca çözüme ulaşır. İşlevsellik sağlayan bu program, prosedüre uygun araştırmalar yapar. Analiz aşamasında uygunluğunu kontrollü şekilde devam ettirerek tahmine dayalı çeşitli modeller oluşturur.

SPSS Soru Örnekleri

SPSS veri analiz örnekleri çeşitli kaynaklardan elde edilir. Bu kaynaklar, Türkçe ve İngilizce gibi farklı dillerde bulunur. Konuya esas olarak veri analizlerinde kullanılacak kaynaklar, “.sav” biçiminde dosyalanır. Bu aşamada SPSS hizmetini doğru bir şekilde gerçekleştirmek için kaynağın en iyi şekilde seçilmesi gerekir. Kaynak araştırması, profesyonel ekibimiz tarafından özenle yapılır.

Veri kaynağı örneği, üniversitelerin paylaştığı belgelerden toplanır. Üniversite araştırmalarına konu olan başlıklar SPSS çalışması için oldukça faydalıdır fakat bu örneklerin erişime açık olması gerekir. Bu aşamada, veri elde etme konusunda uzman olan firmamız, düzenli takip işlemleriyle gerekli örnekleri toplar. En fazla çeşitliliğe sahip SPSS örnekleriyle, analizleriniz daha doğru bir şekilde gerçekleşir. Yerli ve yabancı kaynaklar sayesinde her kategoride SPSS değerlendirmesi yapmak mümkündür.

SPSS Anket Analizi

SPSS anket analizinde çeşitli teknikler kullanılır. Program, konuyu derinlemesine incelemek adına birçok yönteme dayanarak veri üretir. Kullanılan başlıca teknikler ise aşağıdaki gibidir:

Tüm anket çalışmalarında sonuçlar, yüzde (%) şeklinde skor puanlarla tanımlanır. Anketin skor puanı, hipotez testlerinin sınanmasına yardımcı olur. Çok sayıda test, parametrik uygulamalarda kullanılır ve skor puanını etkiler.

Anket çalışması için ilişki kurma konusunda, uyum analizden yararlanılır. Bu sayede anket çalışmasının değerlendirme sürecine katkı sağlanır. Korelasyon analizi ise boyutsal inceleme sürecinde, tüm dereceleri uyum geçerliliği sonuçlarıyla ortaya koyar. Bu yüzden sıkça rastlanan sonuçlar uyum geçerliliğiyle yorumlanabilir.

Regresyon analizinde bağımlı ya da bağımsız değişkenler üzerinde anket çalışması yapılır. Programda bulunan lojistik ve lineer regresyon analizi teknikleri, özel analiz kapsamına girer. Tüm tekniklerin dışında, çok boyutlu ölçeklenme analizinde ise boyutlandırma, geniş kapsamlı bir şekilde yapılır.

Analiz yönetimi, araştırma konusuna özel şekilde, organizasyonel bir süreçle yürütülür. Her bir konunun farklı açılardan ele alınması adına analizlerin birbiriyle çakıştırılması sağlanır. Bu sayede sonuç daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkar.

SPSS Programının İşlevleri

SPSS analizleri kapsamında bazı işlevler, çok daha hızlı ve etkili sonuçlar ortaya koyar. Bu işlevler şu şekilde gruplanabilir:

Nitel analizler yapmayı sağlayan SPSS, işlevsel özellikleri sayesinde çeşitli metodolojiler üzerinden kullanılabilir. Faktör analizi, varyans analizi, sayısal sonuç tahmini gibi kullanım alanları içerisinde, bu işlevsel özellikler tercih edilir. Çeşitli istatistiksel veriler, SPSS yönteminin çok yönlü özelliği sayesinde daha doğru sonuçlar sunar.

İstatistiksel verilerin test edilmesi aşamasında program, manual matematik hesaplamalarına gerek duymaz. Bu hesaplamalar çeşitli test aşamalarından sonra otomatik olarak yapılır. Ancak hesaplamalar için farklı özelliklerin bir arada kullanılması gerekir. Bu yüzden SPSS programının iyi derecede biliniyor olması son derece önemlidir.

Veri Toplama Aracı Olarak SPSS

Organizasyon sürecinde, veri toplama aşamasında farklı araçlar tercih edilir. Firmamız bu aşamada, veri toplama aracı olarak sistematik yaklaşımlar sürdürür. Veriyi zaman aralığı içerisinde biçimlendirir. Gün, ay veya yıl olarak sınıflandırmaya tabi tutar. Sonucunda ise değişkenler hesaplanırken araştırmacıların istediği sistematik veriler, kronolojik olarak doğru bir şekilde sıralanır.

SPSS yazılımında veri toplama aracı, daha önce yapılan tüm analizlerde detayları hafızaya işler. Bu sayede konuyu kendi içerisinde değerlendirerek veri tabanında sistematik bir şekilde ele alır. Kolayca erişim sağlar ve oldukça güçlü bir araç olarak veri düzenlemesinde kullanılır. Bu şekilde veri tabanının sistematik bir şekilde birbirinden ayrılmasıyla, yazılımın etkin bir şekilde kullanımı söz konusudur.

SPSS Veri Çıkışı

Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen araştırmalar, veri çıktısı olarak araştırmacılara sunulur. Set şeklinde veri çıkışı yapılabilir. Frekans dağılımıyla çıktı dosyası görüntülenebilir. Ayrıca çıktı dosyası ile araştırılan makaleye veri aktarımı kolayca gerçekleşir.

SPSS programının en güzel özelliklerinden biri grafik oluşturma konusunda zaman kaybı yaşatmamasıdır. Analiz sonucunda oluşan grafikler çıktı dosyalarından alınarak istediğiniz yerde kullanılabilir. Verilerin grafiksel ifadelerini, çeşitli analizlerle sağlamak mümkündür. Bu yüzden programı kullanırken araştırmacılar, hangi konuda grafiksel veri elde etmek istiyorsa bunu bildirmelidir.

Veri çıkışının eksiksiz şekilde gerçekleşmesinde uzman olan kadromuz, üstün bir başarı ortaya koyar. Ekibimiz, işlenen her bir verinin iletilmesi konusunda hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürür. Bu sayede asla veri kaybı yaşanmaz. SPSS analizlerinden istediğiniz sonucu elde etmeniz sağlanır.

SPSS Analiz Ücretleri

SPSS analiz çalışmalarının toplam maliyeti, her projede birbirinden farklıdır. Kullanılacak analizler, konuya esas çalışmalar, ne kadar sürede tamamlanacağı ve istenen anket çalışmaları, fiyatı belirler. Firmamız, rekabetçi fiyat politikasıyla bu hizmetlerden herkesin yararlanmasına imkan tanır.

SPSS analiz çalışmasında, hipotez ve analiz tespiti, uygun formatta işlenmelidir. Format seçimine göre ödenecek miktar değişiklik gösterir. Tercih edeceğiniz analizler hakkında belirlenecek fiyatlar, soru sayısı ve veri gerişine bağlı olarak oluşturulur. Zorluk derecesine göre tarafınıza ücret detayları iletilir.

Analiz çözümlerinde, her bir analizin ücreti birbirinden farklıdır. Çalışmalar kapsamında bir ya da birden fazla analiz gerekebilir. Profesyonel ekibimiz, bu konuda sizlere destek olacaktır. Araştırma konusuna bağlı olarak yapılacak çalışmaları uzman kadromuzla seçebilir, firmamızın sunduğu uygun fiyat garantisinden yararlanabilirsiniz.