Bilgi, insanı gerçeğe ulaştıran temel kaynaktır. Bir araştırmada ise gerçek sonuçlara ulaşabilmeniz için mutlaka doğru veri kullanmanız gerekir. Yaptığınız araştırma, sadece sizinle ilgili değildir. Konusu ne olursa olsun, araştırmanız dünya literatürüne geçer. Dolayısıyla yanlış bilgiler içeren bir araştırma, bir gün başka bir araştırmanın yanlış kaynağı olabilir. Bir araştırmada mutlaka yapılması gereken ise; çeşitli yöntemlerle seçilen örneklem üzerinde araştırmanızın tezini doğrulamaktır. Bunun için çeşitli istatistik yöntemlerinden faydalanılır.

SPSS, İngilizce Statistical Packages for the Social Sciences kelimesinin baş harflerinden oluşur ve sosyal bilimler için istatistik paketi anlamına gelir. Windows, Mac ve Linux işletim sistemleri ile uyumlu çalışabilen bir paket programdır ve tamamen akademisyenler ve araştırmacıların istatistiki verileri için yaratılmıştır. SPSS araştırmaları, anket ve pazar araştırmaları, akademik araştırmalar, kalite arttırılması, planlama ve ileri öngörü, insan kaynakları ve kaynak kullanımı, rapor yazma ve karar verme alanlarında kullanılmaktadır.

SPSS saha çalışmaları ise; araştırmanız için sahadan bilgi yani veri toplama anlamına gelir. Akademik çalışmalarda en sık kullanılan yöntem olan SPSS hizmetleri arasında yer alan saha çalışmasında araştırmaya konu olan kitle belirlenir ve araştırmaya yön verecek veriler anket yöntemi ile toplanır. Saha araştırmaları gerçek hayatın içinde yer alır. Araştırmanın konusuna göre bir toplum, şehir, bölge, mahalle veya bütün bir ülke saha olarak kabul edilebilir, gerçek kişilerle görüşülür ve istenen veriler tarafsız olarak toplanır. Yüz yüze anketlerde kişiler sorulan sorulara tarafsız yanıt vermek istemeyebilir, dolayısıyla günümüzde örneklem üzerindeki anket çalışmaları genellikle internet üzerinden yapılmaktadır.

Saha çalışması ile elde edilen bu verilerin bilimsel çalışmaya kaynak olabilmesi için istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesi gerekir. Akademik araştırmanızın bu aşamasında, saha çalışmasından toplanan verilerin çok dikkat bir biçimde SPSS programına aktarılması gerekir. Yapılacak en ufak bir hata, çalışmanızın sonucunu tamamen değiştirecektir. Bu sebeple SPSS saha çalışmaları programına veri aktarımın bir uzman tarafından yapılması yerinde olacaktır. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin ve dağılımlarının SPSS programına doğru şekilde girişinin sağlanması, eksik verilerin ne olacağına karar verilmesi ve buna bağlı olarak analizlerin gerçekleştirilmesi için, programı kullanan kişinin, konusunda profesyonel bir akademisyen olması gerekir. Dolayısıyla ucuz SPSS fiyatları veren firmalar konusunda dikkatli olmanız gerekir.

SPSS fiyatları ve bilimsel araştırmanızda yardımcı olabileceğimiz diğer konular için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.