SPSS analiz programı, Türkçe açılımı Sosyal Bilimler İçin İstatistiksel Paket Program olan ve ilk kez 1968 yılında kullanılmaya başlanmış istatistiksel analize yönelik bir bilgisayar paket programıdır. 2009 yılına kadar SPSS Inc. tarafından çeşitli sürümleri yayınlanan bu paket program, 2009 Mart ayında hem şirket hem de program olarak IBM’e satılmıştır. Bu tarihten sonra bir süre döneminde PASW Statistics adıyla çeşitli versiyonlar çıkartan program, 2010 Ağustos ayından sonra versiyon 19.0 dan itibaren resmen IBM SPSS Statistics olarak bilinmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi özellikle sosyal bilimler alanında tüm dünyanın kabul ettiği nitelikte yöntemlerle analiz yapan ve sonuçlar çıkartan bu program, sağlık, eğitim ve pazarlama kurumları, anket şirketleri, devlet ve özel sektör kurumları ile veri madencileri tarafından sıklıkla kullanılan bir programdır.

Java altyapısını kullanan bu program, Windows, Linux ve MacOS X işletim sistemleri ile uyumlu çalışmaktadır. Grafiksel bir kullanıcı ara yüzüne bağlı olan SPSS’nin açılır menüler yardımıyla kolaylaştırılmış ve makro diller yardımıyla da kullanıcının kendi amaçları doğrultusunda programı yönlendirebilmesi sağlanmıştır. SPSS her ne kadar kullanımı kolay bir program olsa da, teorik istatistik bilgisi olmadan kullanılması hem zordur, hem de çıkan sonuçların yorumlanması imkansızdır.

Eğitim aldığınız asıl alan ne olursa olsun SPSS veri eğitim hizmetleri aldığınızda, veri toplama aracını doğru seçme, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ayırt etme ve doğru belirleme, doğru analiz türüne karar verme, kayıp değer, uç değer ve normallik testlerini yaparak verileri analize hazır hale getirebilme, analiz yaparak tablo haline getirip, raporlayabilme, nicel araştırma yöntemleriyle SPSS analizlerini tasarlayıp uygulayabilme teorik bilgilerine sahip olursunuz. Örnek çalışmalar ile kısa sürede SPSS programını kullanarak bilimsel araştırmanızı tamamlayabilir, sorularınız hakkında uzmanlardan yardım alabilirsiniz.

SPSS veri eğitim hizmetleri, SPSS programının nasıl kullanılacağını öğrenmek isteyen tüm meslek grupları için uygundur. Genellikle eğitim 1 haftalık bir süreyi kapsamaktadır. Eğitim veren SPSS İstanbul firmaları, SPSS Ankara firmaları, SPSS İzmir firmaları ve SPSS Kayseri firmaları hakkında bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.