Veri, bir bilimsel çalışmada, bir araştırmada, bir tartışmada veya bir akıl yürütmede sonuca ulaşabilmek için gereken bilgidir. İstatistikte ise veri; analiz edilmek, yorumlanmak ve sunulmak amacıyla toplanmış ve çözümlenmiş gerçeklerdir. Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem ve araştırma yöntemleri ile elde edilir ve sayısal bir değeri varsa nicel, sayısal bir değeri yoksa nitel veriler adını alırlar. İstatistikte kullanılan veriler tamamen nicel verilerdir. Veri analizi ise, çeşitli yöntemlerle toplanan sayısal verilen istatistiki tekniklerle işlenerek, anlamlı sonuçlar elde edilmesi yani daha net bir ifadeyle sayılara bir anlam yüklenmesidir. Veri analizinde çıkan sonuçlara göre, bilimsel araştırmada ileri sürülen tez doğrulanır veya yalanlanır.

Saha çalışması ile veriler toplandıktan sonra aslında en önemli aşama, bilimsel araştırmanın en doğru ve gerçekçi sonuca ulaşmasını sağlayacak olan verilerin ön incelemesinin yapıldığı aşamadır. Bu aşamada, sonuçları tüm dünyada kabul gören ileri istatistik programı SPSS analiz programına girilmeden önce verilerin ve araştırmada kullanılan değişkenlerin yapısı incelenerek doğru analiz yöntemi ile incelenmesi sağlanır.

SPSS programı, Türkçe açılımı Sosyal Bilimler İçin İstatistiksel Paket Program olan ve adından da anlaşılacağı gibi özellikle sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaların sonuçlandırılmasında en çok tercih edilen bir paket programdır. Bu programda normal şartlarda elle yapılamayacak kadar çok SPSS veri analiz türleri kullanılır. SPSS veri analizi, çeşitli yöntemlerle elde edilen ham verilerin, çok sayıda istatistiksel tekniğe dayalı olarak hazırlanmış SPSS programına girilerek sonuç alınmasıdır. SPSS de kullanılan veri analiz türleri; Wilcoxon Signed Rank testi, Krushall Wallis H testi, Mann Whitney U testi Ki Kare testi, Kümeleme analizi, Güvenirlilik analizi, Faktör analizi, Korelasyon analizi, Regrasyon analizi, Varyans analizi, Bağımlı ve Bağımsız İki Örneklem T testi gibi pek çok analiz tekniğini içerir. SPSS veri analiz fiyatları, yapılacak analiz tekniğine göre değişkenlik gösterecektir.

Bütün bu belirtilen noktalar ışığında SPSS veri analizi çalışmalarının,  bilimsel araştırmanızın sağlıklı ve gerçekçi sonuçlar elde etmesi için çok önemli olduğu ve ancak bu verilerin profesyonel SPSS hocaları tarafından doğru olarak girildiği ve doğru analiz teknikleri uygulandığı takdirde çalışmanızın doğru sonuçlar elde edebileceği ortadadır. Bu nedenle profesyonel SPSS fiyatları, konusunda uzman olan bireyler ve profesyonel kurumlar ile çalışıldığı takdirde diğer firmalara oranla değişkenlik gösterecektir. Araştırmalarınız ile ilgili kaliteli SPSS fiyatları hakkında bilgi almak isterseniz, bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.