Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için 7/24 bizi arayabilirsiniz.

Kurum ve kuruluşlarda yapılan veri analizleri o dönemde ya da geçmiş dönemdeki analizlerle artış ve azalışların takip edildiği, büyüme küçülmelerin belirlenmesi, zarar ve kar oranının vb. faktörlerin belirlenmesinde önemli olan işlevsel bir çözümleme şeklidir. Bütün olarak değerlendirilen veri içerikleri yılsonunda ya da iş sonunda diğer veri analizleriyle karşılıklı değerlendirerek bir sonuca varmaya yöneliktir. Yapılan işin sonuçlarına göre bir belirleme çizelgesi ile istatistikler ortaya çıkarılarak buna göre tedbirler ya da başarılar kaydedilmiş olacaktır.

Bu analizler genel olarak belli akademilerin düzenlediği istatistiklerde, firmalarda, şirketlerde kullanılmaktadır. Bu kuruluşların çalışma verimi, yılsonu performansı, daha iyi iş üretimi, verimli çalışanlar yetiştirme, iş gücünün performansının yükseltilmesi, bulunduğu konumdan üst konumlara taşıma kararlılığı vb. başarı ve olumlu sonuç alma durumları için bu analizlere ihtiyaç duymaktadırlar.

Veri Akademi gibi analiz istatistikleri hazırlayan kurumlar firma ve şirketlerce yılın belli dönemlerinde bu tespit testlerine girerek ilerlemelerini ve gerileme durumlarını inceleme imkânı yakalamaktadırlar. Bu akademilerde başarı ve performansın artması için belli kriterler belirlenir, bu kriterler teste tabii tutulan firma ve şirketlerce uygun olup olmadığı sonuçlanır. Test sonucunda firma ya da şirkete ait olumlu olumsuz bütün işleyiş şekilleri göz önüne serilmiş olur. Firma ve şirketler bu sonuçlara göre daha verimli bir işleyiş için yapılması gerekenleri kısa bir süre içinde düzenleyip, analiz sonucu artışı ve yükselişi engelleyen faktörlerden kurtulma işine girişeceklerdir. Geçmiş işlerine göre şimdiki zaman işleyişinde görülecek artışlar veri akademilerine bildirilmektedir.

               Veri analiz testlerine tabii tutulan Analiz Firmaları gelir ve giderlerinin denge kontrolünü sağlayabilme, iyi bir iş verimi sağlama, üretim ve satışın artışını sağlama, sağlıklı ve güvenli iş yeri ortamı yaratma, kendinden emin ve kararlı iş verenler eğitme, çalışanların verimini arttırma gibi durumlar için alınması gereken önlemler ve yapılması gereken şeyler için veri analiz sonuçlarını değerlendirmektedirler. Analiz Şirketi çıkan sonuçlara göre hazırladıkları proje ve istatistik sonuç belgelerine göre yönlendirmektedir. Yönlendirmeler sonucu geçmişe göre şimdiki zaman içinde bir artış, verim, hızlanma, üretim, satışlardaki artışların gözlenip gözlenmediğinin kontörlünü gerçekleştirmektedirler.