Projeler, okuduğunuz bölüme göre, sene içerisinde hocalar tarafından size ödev olarak verilebilir. Projeleri standart ödevlerden ayıran temel özelliklere baktığımız zaman, ödevlerin daha basit kapsamlı olduğunu ve daha az zaman içinde hazırlandığını görüyoruz. Proje ödevi hazırlama ise seçilen ya da size verilen projeye göre daha fazla zaman alır.

 

Proje ödevleri bazen final sınavların yerine geçebilir. Okuduğunuz bölümle doğru orantılı olarak bu durum da değişkenlik gösterecektir. Bazen de bir dersten ek puan almak için proje hazırlamanız gerekir. Ne hakkında olursa olsun, projelerin mutlak suretle düzenli olarak yapılması ve sunulması gerekir.

 

Proje Ödevleri Detayları

 

Proje ödevi hazırlama konusunda bazı ayrıntıları sizinle paylaşabiliriz:

 

 • Size proje olarak verilen ödevler grup halinde ya da bireyse olabilir.
 • Grup çalışmalarında konu seçim sonrasında konunun belli kişilere dağıtılması ve herkesin sorumluluk alması sağlanır.
 • Genelde gruplar belirlendikten sonraki süreçte, öğrenciler görev dağılımını kendi aralarında yapar. Eğer bu süreçte sorun yaşıyorsanız mutlaka hocanızdan destek almanız gerekir.
 • Bireysel çalışmalarda sadece konunuzu seçerek, bunu ne şekilde sunacağınıza karar vermek sizin için kafi olacaktır.
 • Konu seçimi önemlidir. Bu noktada genelde proje ödevlerinde hocaların konu dağıtım söz konusu olur. Bazı hocalar ise öğrencileri özgür bırakabilir.
 • Seçtiğiniz konuya yoğunlaşmalı ve bu konuda yapacağınız proje doğrultusunda araştırma yapmalısınız.

 

Proje Hazırlanma Aşamaları

 

Proje ödevi hazırlama konusunda belirli adımların takip edilmesi gerekir. Sistemli çalışmalar, beraberinde başarıyı getirir. Etkili bir sunum için yazılı olarak projenin başarılı olması gerekir. bilimsel çalışmaların yönlendirici olması gerekir. bu noktada

 

 • Gözlem yaparak bilgi toplamanız gerekir.
 • Elde ettiğiniz bilgileri düzenlemeli ve bunları hani kısımlarda etkin olarak kullanacağınıza karar vermelisiniz.
 • Projelerde neden – sonuç ilişkisi önemli bir ayrıntıdır. Bunun örneklerle zenginleştirilerek ele alınması gerekir.
 • Bilgiler ve sonuçlar doğru şekilde aktarılmalıdır. Bu konuda eklenmesi gereken eleştiri ve görüşler varsa, bunlardan da destek alınmalıdır.

 

Proje Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

Proje ödevi hazırlamayla alakalı özellikle dikkat edilmesi gereken bazı adımlar ve ayrıntılar vardır. bunları şöyle özetleyebiliriz:

 

 • Proje konusun seçilmelidir. Bu seçim hoca eşliğinde ya da sizin tarafınızdan yapılmalıdır.
 • Zaman çatısı doğru planlanmalıdır. Zamanında teslim için planlama yapılmalıdır.
 • Etkinlik planlaması yapılmalıdır. Özellikle grup çalışmaların herkes üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmelidir.
 • Değerlendirme planı yapılmalıdır.
 • Projeyi başlatma süreci, ön çalışmalar tamamlandıktan sonra başlar.
 • Ürünlerin oluşmasına katkı sağlanmalıdır.
 • Projede seçtiğiniz konuya hakim olmalı, eğer seçim sizi tarafınızdan yapılacaksa kolay sunabileceğiniz seçimler yapmalısınız.
 • Planlamanızı iyi yapılmalı ve organize edilmelidir.

 

Bilimsel Projeler ve Bunların Hazırlanması

 

Proje ödevi hazırlama konusunda bilimse proje söz konusuysa, bazı detaylar kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır. Bilimsel projelerde,

 

 • Konuyla alakalı bir problem oluşturulmalıdır.
 • Oluşturulabilen problem, aynı zamanda araştırılabilir özelliklere sahip olmalıdır.
 • Araştırma metodu belirlenmeli ve bu metoda ayak uydurulmalıdır.
 • Veriler toplanmalı, toplanan veriler iyi analiz edilmelidir.
 • Sonuç ve önerilerin yazılması gerekir.

 

Bilimse proje raporlarında mutlaka olması gereken bölümler; başlık, içindekiler, özet, giriş, yöntem – araştırma, sonuç – değerlendirme, kaynaklar, katkıda bulunanlar olmalıdır. Sistemi bir sunum, konunun da dağılmasını engeller. Bu nedenle proje taslaklarına uyum sağlamanız gerekir. Yazılı projelerde şekil önemlidir. Bu nedenle işlem yaparken taslaklara önem verilmelidir.

 

Proje analizleri ve sunumları konusunda net olmalısınız. Yaptığınız ödev konusu her ne ise, bilimsel verilerden faydalanıyorsanız, bu konuda dikkatli olmalısınız. Bilimsel anlatımlar konusunda ön çalışmalarınızı iyi yapmalı ve analizlerinizi neden – sonuç çerçevesinde yapmalısınız. Bu konuda sadece internet değil, kütüphanelerden de destek almanız gerekir.

Yazar Hakkında