Tez Nasıl Hazırlanmaktadır ?

Genellikle, var olan bir düşünceye karşılık olarak kendi fikirlerini yürütme ve de konuya yenilik getirmeye amacı ile hazırlanan yazım türleri arasında yer almaktadır. Tez hazırlanırken, birden fazla konu üzerine çeşitli araştırmaların yapılması gerekmektedir. Üniversite zamanlarında genelde, lisans bitirme tezi hazırlanmaktadır. Eğitim alanlarında hazırlatılan tezlerin amacı ise, öğrencilerin düşünce yapısına yenilik getirmesini sağlamak amacı ile gerçekleştirilmektedir. İstenilen konu üzerine, belirli kaynaklardan yararlanarak devamlı bilgi kazanımları yapılması sonrasında da faydalı bulunmaktadır. Aynı zamanda, var olan var olan bir konu üzerine tartışma hazırlanırken konuya yenilik getirme amacı ile hareket edilmesi ve de karşı tarafta yer alan okuyuculara ya da dinleyicilere bilgi verme niteliğini taşıması gerekmektedir. Seçilen ve ya verilen tez konularının belirtilmesi durumunda önceki yıllarda yazımı gerçekleşen tez örneklerine bakılması sağlıklı ilerleme süreci yaratmaktadır. Aynı zamanda, tez konusu ve de ilerleme aşaması belirtildikten sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer durum ise yazım kuralları olmaktadır. Aksi takdirde, akıcı olmayan bir dil ile devam edilmesinden dolayı anlaşılmazlıklar söz konusu olmaktadır.

Mühendislik Fakültesi Bitirme Tezi Danışman İle Nasıl Yapılmaktadır ?

Mühendislik Fakültesi bitirme tezi adına ilk önce yapılması gereken konusunun danışman tarafınca belirtilmesi olmaktadır. Hemen beraberinde ise belirtilen konuların okul başından bitimine kadar ele alınması durumunda hazırlanmaya başlanmaktadır. Her danışman birden fazla öğrenciye konu vermektedir. Sonrasında ise beraber devam etmektedirler. Özellikle, mühendislik fakültesi bitirme tezi hazırlayan öğrenciler daha fazla ve daha verimli olmaktadır. Tezler yazılırken belirlenen konunun devamı getirilirken dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, birbiri ile alakası olmayan cümlelerin bir araya gelmesi sonucunda anlaşılmayan bilgiler verilmekte olmaktadır. Hazırlanan tezler bitiminde, hem danışmanın hem de öğrencinin yazılı kağıtların altına imzalarını atmaları gerekmektedir. Belki biraz zaman almaktadır. Fakat, her geçen gün hazırlanan bitirme tezinin daha iyi olabilmesi için bir avantaj olmaktadır.

Mühendislik Fakültesi Bitirme Tezi Hazırlanırken Ele Alınan Konular Neler Olmaktadır ?

Çoğunluk ile, mühendislik fakültesi bitirme tezi konularının belirlenmesi danışman tarafından gerçekleşmektedir. Bu neden ile birlikte, sabit bir konunun olmadığı net bir şekilde anlaşılmaktadır. Hemen beraberinde ise, her öğrenciye farklı bitirme tezi konuları verilmektedir. Ancak, ele alınan tezin hazırlanma sürecine dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü, öğrenciler hazırladıkları tezlerden de puan almaktadırlar. Eğer, tezinden yeterli puanı alamayan öğrenci olur ise yeniden tez hazırlama sürecine girmektedir. Bu neden ile tez hazırlayan her bir öğrenci yazım şekline kadar her ayrıntıya büyük ölçüde dikkat etmek durumunda kalmaktadır.  Hazırlanan tezlerin onaylanma  süreci yaklaşık olarak bir haftaya yakın sürmeye devam etmektedir.

Mühendislik Fakültesi Bitirme Tezinin Puanının Belirtilmesi Nasıl Gerçekleşmektedir ?

Fakülte öğrencileri kapsamında hazırlanan tezlerin, konu içeriğini danışmanları tarafından almaktadırlar. Tezlerin genelde, eğitim hayatının başından yarıyılına kadar devam eden süreçler dahilinde gerçekleşmektedir. Tezler genellikle, yarıyıl sınav puanı olarak yer almaktadır. Bu neden ile incelenmesi detay isteyen bir iş olmaktadır. Çoğunlukla mühendislik bitirme tezi fazla uğraş gerektiren bir meziyet olmaktadır. Hazırlanan böylesi yazımların değerlendirmesini de yapmak bir o kadar zor olmaktadır. Hazırlanan tezlerin gerekli olan kurallarına ya da yazım şekline bakılarak da değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu neden ile mühendislik fakültesi bitirme tezinden kalmamak adına, öncesinden izlenecek yol hakkında bilgi edinme her zaman daha kolay olmaktadır. Eğer, tüm bunlara dikkat edilmez ise öğrenci tez dersinden tekrarlamak zorunda kalmaktadır.

Yazar Hakkında