TEZ NE DEMEKTİR ?

Tez yüksek lisans eğitimini tamamlamak isteyen öğrencinin yapması gereken bir iş olmaktadır. Buradaki amaç öğrenciden lisans bitirme tezi alınarak fikir üretmesini sağlamak, sorgulama yeteneğini güçlendirmek belki de bilime katkı sağlamaya çalışmak olmaktadır. Tez yazma işlemi belli bir sistematiği beraberinde getirmektedir. Tez yazımına öncelikle konu seçerek başlanmaktadır. Konuyu belli bir noktaya kadar inceleme, durumu söz konusu olacağından konunun sınır noktasını belirtmek durumunda kalınmaktadır. Daha sonra ise, konu ile ilgili kendi düşüncelerini ortaya konulması gerekmektedir. Bu düşünce doğrultusunda ise araştırma teknikleri belirtilmektedir. Konunun araştırma kaynakları, okuma, kendi düşüncelerine uyan noktaları not alma durumu söz konusu olmaktadır. Ve de tüm bu aşamalar sonucunda analiz yapılarak tez yazma aşamasına titizlik getirilmektedir.

FAKÜLTEDE BİTİRME TEZİ KONULARI NEREDEN OLUŞMAKTADIR ?

Tez yazmayı öncelikle yüksek lisans okuyan kişiler yazmaktadırlar. Konuların seçimi ise fakülteye göre değişiklik göstermeye devam etmektedir. Bu durumda, hukuk fakültesinde okuyan bir kişi ancak hukuk dahilince gerçekleşen konuları ele alarak, kendi seçmiş olduğu konu beraberinde yazmaya başlamaktadır. Fakat, konu belirlemesini kimi zamanlarda danışmanlar tarafınca yapılmaktadır. Tez konusu seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Kendi fikir ve de görüşlerimizi iyi bir şekilde ortaya koyabilmek açısından lisans bitirme tezi konuları önemli bir yere sahip olmaktadır. Tez konuları mezun olunacak bölümden bağımsız başka bir konudan seçilmeye özen gösterilmektedir. Bu durumda, hakim olunmayan bir konu ile ilgili mutlaka tez konusu ile ilgili geniş çaplı bir düşünceyi ortaya koyabilecek şekilde araştırmaların yapılması gerekmektedir. Bu yüzden konular tek bir şekilde ifade edilememektedir. Konular çok sayıda ve çeşitli olarak devam etmektedir. Araştırılan konuların üzerine, kendi fikirlerimizden oluşan bir yeni düşünceyi ekleyebilmek adına detaylara kadar inilmesi ve de iyi bir biçimde gözlem yapılması gerekmektedir.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEZ YAZMA KOŞULLARI NELERDİR ?

Öncelikle tez yazma koşulları, okuldan okula farklılık göstermektedir. Bu yüzden tez yazarken okunan fakülte ile ilgili yazılan kuralları dikkate almak gerekmektedir. Hukuk fakültesi tezi bitirme yazma, fen fakültesi tezi yazma da kendine özgü kuralları gerektirmektedir. Aynı zamanda fen edebiyat fakültesi bitirme tezi konuları kendi içinde değişiklik göstererek, türemeye devam etmektedir. Sosyoloji bölümü, tarih bölümü, biyoloji bölümü, fizik bölümü ve benzeri bilim konularından oluşum sağlamaktadır.

LİSANS BİTİRME TEZİ KAÇ AŞAMADAN VE SAYFADAN OLUŞUM SAĞLAMAKTADIR ?

Tez bir konuyu ince ayrıntısına kadar öğrenme, sistemli bir şekilde aktarabilme özelliği kazanmaya devam etmektedir. Tez yazmada her bölümden belirlenen özellikler bulunmaktadır. Bir tezde, lisans bitirme tezi kaç sayfa olmalı sorusuna yanıt verebilmek için, öncelikle hangi aşamalardan oluştuğunu bilmek ve de istenilen özellikler doğrultusunda belirlenmek gerekmektedir. Bir tez iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar ön kısım ve metin kısmından oluşmaktadır. Ön kısımda bulunmakta olan bölümler, iç kapak, onay sayfası, Türkçe ve de İngilizce tezinin kısaca bir özeti olmaktadır. Aynı zamanda önsöz, içindekiler, semboller ve kısaltmalar listesinden oluşmaktadır. Metin kısmı da tıpkı ön kısmı gibi kendi içinde aşamaları bulunması ile devam etmektedir. Hemen beraberinde ise, giriş bölümü, tezin bölümleri ve de sonuç bölümünü kapsamaktadır. Tez yazarken bütünü ile dikkat ederek, büyük bir özen ile sıralamaya özen gösterilmesi gerekmektedir. Sabırla küçük ve önemli ayrıntıları kaçırmadan yazmaya devam etmek gerekmektedir. Yüksek lisans ve doktora bitirme projesi olacağından dolayı ayrıca incelik gösterilmelidir.

Yazar Hakkında