Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için 7/24 bizi arayabilirsiniz.

Analizler de bilinmesi ve öğrenilmesi gereken önemli noktalar vardır. Analiz düzenleme,  konu ve branşı ne olursa olsun öncelikle konunun geçmişinin iyi bilinmesi ve gelecekte muhtemel gelişebilecek konuların tahmin edilmesine dayanmaktadır. Örneğin finansal piyasalarda gelir getirici unsurları elde etmek için bilinmesi gereken konular vardır. Analizler de işte bu bilinmesi ve öğrenilmesi gereken konular içinde yer almaktadır. Bunun başlıca nedeni analiz düzenlerken piyasa içerisindeki riskleri önceden görmek ona göre önlem alarak kriz sürecini az zararla kapatmak gereklidir. Kriz sürecini iyi idare etmenin yanı sıra gelir ve kar getirici unsurların sinyallerinin alınmasını da sağlamaktadır. Bu nedenle yatırım yapan kişilerin analiz düzenlemeyi iyi bilmesi gerekmektedir. Yatırımcı iyi bir analiz düzenleme yetisine sahip ise oluşabilecek ya da yaşanan sorunları iyi okuyabilir krizlerden fırsatlar dahi yaratabilir.

 Yatırımcılar,  analiz projesi ile düzenlemiş analizleri kullanarak yatırımlarını nereye doğru bir şekilde yapabileceklerini görebilirler. Temel analiz unsurları ülkelerin temel ekonomik yapılarını incelemektedir. Bu sayede yatırım yapılacak araçların düşüşte mi yoksa yükselişte mi olduklarını görerek önlem alabilirler ya da yatırımlarına devam edebilirler. Mikro ve makro ekonomik etkenlerin belirlenmesi bir ülkenin ekonomik yapısı hakkında önemli ve gerçek bilgiler vermektedir. Mikro verilerden kasıt yurt içi, makro verilerden kasıt ise yurt dışı yatırımları için yapılacak analiz verilerini ihtiva etmektedir. Örneğin bir yatırımcı Türkiye’den yatırım yapmış olsa bile Amerika ya da İngiltere’deki değişim ve gelişmelerden olumlu ya da olumsuz yönde etkilenmesi olağandır.

 Analiz şablonu ile Analiz sektörleri öncelikle düzenlenecek analizlerin iskeletleri oluşturulur. İskeleti oluşturulan analizler ise en sonra analiz projesi olarak yatırımcılara sunulmaktadır. Temel analizler de işte bu analiz silsilesinin bir ürünü olarak bir ülkenin can damarını oluşturmaktadır. Bir ülkedeki işsizlik, gayri safi milli hasıla, tarım dışı ittihat ve faiz oranları gibi konular temel analizlerin konusunu oluşturmaktadır. Bir yatırımcı temel analiz dediğimiz bu unsurları göz önünde bulundurmadan yatırım yapmaya kalktığında büyük zararlara uğrayabilir. Bu nedenle analiz gelişim aşaması neticesinde ortaya çıkan temel analiz yatırımcılar için yol gösterici özelliği taşımaktadır.