Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için 7/24 bizi arayabilirsiniz.

Analiz yapmak ve bunun için araştırma ve geliştirme sahalarında başarı yakalayabilmek artık hemen hemen her güçlü ulusal arası şirketlerin ana yapısını oluşturmaktadır. Hatta kimi firmalar vardır ki bu ayaklar üzerinde gelişim gösterir. Tabi ki analiz ve veri geliştirme işlerini en büyük ölçekte finansal firmalar yapmaktadır, fakat burada birçok araştırma kuruluşlarını ve sosyal konuların araştırmasını yapan firmalarını unutmamak gerekir. Bu çalışma sahaları oldukça yaygın kullanılan iyi fakat ulusal anlamda tehdit olup oluşturabilecek potansiyele sahip iş alanlarıdır.

 Siber güvenliği aşan konuların en başında yapılan analiz ulusal kimliğe sahip olup olmaması ile ilgilidir. Eğer bu analizler illegal yapının ya da haksız rekabet koşullarını güden kimselerce kullanılırsa burada ciddi tehdit cereyan etmektedir. Siber güvenliğe ciddi sermaye ayıran devletler bu analizlerin ve verilerin korunması ve ulusal olarak saklanması için her güçlü analiz için analiz ücretlerini içeren bir sigorta ve ya fon ayırır bu sağlanan ekonomik kazanım hem analizin saklanmasını hem de ne kadar pahalı olduğunu anlaşılmasını sağlar. Bu işin sadece ne kadar ciddi olduğunu anlatan bir pasaj idi bunun yanında, analiz işi oldukça ekonomik katkı sağlayan iş koludur. Üstelik eğitimi ve gelişme süreci için Analiz akademi laboratuvarları ve analizin gelişme sürecini işleyen birçok kurum bu işi ciddiyetler yürütmektedir. Burada hem araştırma şirketlerine referans olmakla kalmayıp aynı zamanda birçok finansal alanda aynı zamanda sağlık sektöründe analiz yazım kılavuzu gibi hizmet faaliyetlerini işlemektedir.

 Bu iş kolu sadece analiz ve veri tabanlı programları uygulanması ile değil bu tür programların satışı ve hizmete sunulması için de büyük bir iş kolu haline gelmiştir. Analiz geliştirme ve bunun için geliştirilen eğitim programları birçok uluslararası kurum tarafından belgelenir, onaylanır ve örnek teşkil edilmesi için ise, reklamları yapılır. Batı uluslarının hepsinde bu iş sahası çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Onlar bu işi sadece bizim gibi finansal alanda geliştirmezler onlar aynı zamanda sağlık, ekonomi, eğitim, iç güvenlik ve bilişim sektöründe de uzman kimlikler ile bu işe sahiptirler. Küresel arenalar da bu çok göz önünde bulundurulan ve dikkati üzerine çeken bu iş alanı yaklaşık 30-40 sene içerisinde çok fazla önemsen ve umut vadeliden iş olarak karşımıza çıkacaktır. Çünkü diğer iş kolları ile ortak çalışmaları ve onlar ile uyum sağlaması bile iş dünyasına canlılık kazandırmaktadır. Sonuç olarak ticari faaliyetlerin yanı sıra her türlü araştırmanın ve geliştirmenin yapıldığı iş dünyası daha aktif ve daha üretken iş kolları ile geleceğe ışık tutmaktadır. Analiz ve veri bunların en güçlü kollarından biridir.