Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için 7/24 bizi arayabilirsiniz.

Tez Yazımı;

Herhangi bir akademik bölümde ya da alanda hazırlanmak istenen bir konunun içeriğinin detaylı olarak açıklanması ve toplanmış bilgilerin bir arada yazımı sağlanarak yapılan işleme tez yazımı denmektedir. Bilgi birikimi gerektiren bu yazım içeriğinin resmi ve sade bir dille yazımına özen gösterilmelidir. Tamamen bilgi verici bir belge niteliğinde hazırlanarak bir proje, rapor, kitap ya da dergi haline dönüştürülebilir. Bu yüzden Tez Yazım Kılavuzu ihtiyaç duyularak yazılmalıdır. Kılavuz içerisinde tezin nasıl yazıldığına dair içerikler bulunmaktadır. Aynı zamanda akademik alanda yazılacak metinlerin yazım ve noktalama kurallarının nasıl olacağına dair bilgiler aittir içeriğinde.

Akademik Tez Yazımda Seçilen Konular Nasıl Olmalıdır? 

Evrensel konuların dâhil olabileceği başkalarının üzerinde çalışma yapmadığı bir konu seçilmelidir. Yazım ve içerik bilgileri tamamen yazan kişiye ait olmalıdır. Herhangi bir kopyalama yapıldığında tez sayfası altında alt metin olarak belirtilmelidir. Aksi halde teziniz incelendiğinde kabul edilmeyebilir. Tez Akademi konuları nesneldir. Yazacak kişinin merakı ya da araştırmak istediği konular üzerinde topladığı bilgi birikimlerini en az 25 sayfa olacak şekilde sayfalara bilgi aktarımını sağlamalıdır. Tez yazımları aynı zamanda bir fikri savunma şeklidir. Düşüncelerinizi rahatlıkla savunacak şekilde yazılacağı gibi aynı zaman da farklı düşünceleri eleştirebilecek konular üzerine de yazılabilir.

Örneğin; Üniversite öğrencisinin okuduğu bölüm ile alakalı bir bitirme tezi yazmak istediğinde alanıyla alakalı birden çok konu içeren tez ödevi hazırlayabilir. Ya da herhangi bir akademisyenin hazırlayacağı ve savunacağı düşünce için bir tez yazımı gerçekleştirebilir.

Tezi Kimler Yazabilir?

Zamandan tasarruf etmek istiyorsanız, hem eğitim ve öğretim ile meşgulken aynı zamanda tez yazımına geç kalıyorsanız sizin yerinize hazır ve hızlı tez yazan kişiler mevcuttur. Ve bunu bir ek gelir haline getirmişlerdir. İstenilen konu ile ilgili yazıları yazım kılavuzuna göre hazır hale getirip verilen süre içerisinde size teslim edeceklerdir. Tez Ücretleri yazılan tez konusunun içeriğine, araştırma emeğine, sayfa sayısına, kitap, proje, dergi, dış ambalaj, kaplama vb. şekillere dönüştürmek için ücret konusunda değişiklikler olmaktadır. Genellikle sayfa sayısına göre ücret değişir.